TKP Merkez Komite: Salgın Kapitalizmin Tarihsel İflasının Kanıtıdır

TKP Merkez Komite: Salgın Kapitalizmin Tarihsel İflasının Kanıtıdır

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, 2021 yılına ilişkin değerlendirmelerini koronavirüs salgınını merkeze alan bir siyasi rapor aracılığıyla paylaştı. “Salgın Kapitalizmin Tarihsel İflasının Yeni Bir Kanıtıdır” başlığını taşıyan rapor, emekçi halkın sağlığı ve yaşamı için acil taleplerle tamamlanıyor.

TKP Merkez Komitesi tarafından, partinin birçok büro ve kurulunun da değerlendirmeleri alınarak kaleme alınan rapor, hem 2020 yılının bir değerlendirmesi hem de önümüzdeki yıla ilişkin bir yol haritası niteliğini taşıyor.

Geçtiğimiz yıl boyunca partili uzmanlarca oluşturan kurullar aracılığıyla, Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin titiz çalışmalarıyla ve örgütsel planlamalarla salgının işçi sınıfı üzerindeki etkilerini çözümlemeye ve bunlara müdahale etmeye çalışan TKP, 2021’de de burjuvazi ve onun ideologları tarafından pandemi ya da başka bir nedenle sınıf çelişkilerinin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğini ilan ediyor.

Sermaye düzeninin pandemi bahanesiyle eğitimi, kültürü, sanatı, güvenceli çalışmayı neredeyse bitme noktasına getirdiğine ve tamamen sınıfta kaldığına ilişkin vurgular içeren rapora aşağıda ulaşabilirsiniz.

İndir