Doğanın Talanına Boyun Eğme!

Doğanın Talanına Boyun Eğme!

Beylikova, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçeleri sınırları içerisinde kalan ve 5 köyü kapsayan demir ve nikel maden ocakları kapasite artırımı için ÇED olumlu kararının iptali davası bilirkişi keşfi dün yapıldı. Yaklaşık 3000 hektarlık alanda yapılması planlanan bu kapasite artırımının ilgili bölgeye geri dönüşü olmayan bir zarar vereceği ortadadır.

• Ruhsatlandırılmak istenen maden sahası 5 köyün tarım arazisinin, mera ve su kaynaklarının üzerinde bulunmaktadır. ÇED raporunda bu alanlar için önlem alınacağının belirtilmesiyle yetinilmiştir. Üstelik ülkemizde yapılan mevcut çalışmalar maden şirketlerinin doğayı ve insanı korumak yerine yağmacı bir mantıkla, taahhüt ettikleri doğaya geri kazandırma işlemlerini yapmadan üretim yaptıklarını göstermektedir.

• Madenler halkındır, kamunundur. Maden şirketleri kamusal kaynaklara el koymaktadır. Katma değer ve istihdam yaratıyoruz söylemleri el koydukları kaynakların yanında devede kulak kalmaktadır. Türkiye’de madencilik sektörünün çalışma şartları ve ücretlerinin hali ortadadır. TKP olarak bütün madenlerin kamulaştırılmasını, kamunun yapacağı madencilik faaliyetlerinin öncelikle doğayı gözeten, insanca bir yaşam sağlayacak çalışma koşullarında yapılması gerektiğini savunuyoruz.

TKP Eskişehir İl Örgütü olarak doğanın talanına karşı mücadelelerinde yöre halkının yanında olduğumuzu belirterek, tüm Eskişehir halkını bu yağmacı düzene karşı mücadeleye ve örgütlenmeye çağırıyoruz.

TKP Eskişehir İl Örgütü

İndir