Çarşamba Halkı Patronlardan Büyüktür

Çarşamba Halkı Patronlardan Büyüktür

Yöre halkı, meslek odaları ve çevre örgütlerinin açtığı onlarca dava, mahkeme kararları ve protesto eylemlerine rağmen ülkemizin en verimli üç ovasından biri olan Çarşamba Ovası’nda Oltan ve Köleoğlu Enerji tarafından biyokütle enerji santrali faaliyete geçirildi.

Santralden tahliye edilen kirli ve kaynar sularla tarım arazileri haşlanıyor, bölgedeki akarsular santral atık sularıyla kirletilerek canlı yaşamı tehdit ediliyor. Santral bacalarından çıkan duman, kül ve buhar evlere ve tarım arazilerine yağıyor, kimyasal kokusu halk sağlığını tehdit ediyor. 

Belediye meclisleri şirketlerin noteri olmaktan çıksın, halkın sesi duyulsun diyen, enerji yaşamsal bir haktır özel şirketlerin elinden alınıp devletleştirilmelidir diyen, Enerji Oltan ve Köleoğlu gibi para babalarının çıkarı için değil emekçi halkın ihtiyaçları için üretilsin diyen komünistlerin, Samsun'da tam 18 adet elektrik santrali faaliyetteyken Çarşamba Eğercili’ye biyokütle enerji santrali kuranlara karşı  halkın sesi ve vicdanı olmaya devam edeceğini bir kez daha ilan ediyor; 

Samsunluları Çarşambalı çiftçilerin 22 Ocak Cuma günü saat 10.30’da Çarşamba Eğercili Mahallesi santral önündeki eylemine katılmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz.                                                                                                      

TKP Samsun İl Örgütü