Öyle diyorsanız (7) "Oyları bölmeyin"

Öyle diyorsanız (7) "Oyları bölmeyin"

Türkiye Komünist Partisi, sizden dinledikleriyle size anlatmak istiyor. "Öyle Diyorsanız" serisini izlemeden sandığa gitmeyin. #OyumTKPye