TKP'nin Olağanüstü Büyük Kongresi Toplanıyor

TKP'nin Olağanüstü Büyük Kongresi Toplanıyor

Türkiye Komünist Partisi üye ve delegelerine duyurulur.

 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15.00’te, TKP Genel Merkezi, Karanfil Sok. No:30/6 Kızılay-Ankara adresinde, Olağanüstü Büyük Kongre yapılmasına karar vermiştir.

Kongre’de tüzük değişikliği önerileri görüşülerek karara bağlanacak, Genel Başkan seçimi yapılacak, Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi konuları gündem edilecektir.

Çoğunluk sağlanamadığı durumda, kongre,  çoğunluk aranmaksızın 7 Temmuz 2019 Pazar günü saat 15.00’te aynı yerde toplanacaktır.

Türkiye Komünist Partisi üye ve delegelerine duyurulur.

20/06/2019