TKP 12. Kongre Türkiye Konferansı tamamlandı

Sosyalist Seçeneği Güçlendirmek İçin...
TKP 12. Kongre Türkiye Konferansı tamamlandı

Türkiye Komünist Partisi 12. Kongre Türkiye Konferansı 27-28 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yaptığımız delegeler toplantısıyla tamamlanmıştır.

Türkiye Komünist Partisi 12. Kongre Türkiye Konferansı 27-28 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yaptığımız delegeler toplantısıyla tamamlanmıştır.

14'ü yurt dışından olmak üzere tüm parti örgütlerimizden toplam 383 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda, önümüzdeki mücadele yılına dair önemli kararlar alındı.

Toplantı, saygı duruşu ve ev sahibi İstanbul Komiteleri adına Melike Çakır'ın karşılama konuşmasının ardından, Merkez Komite Sekreteri Kemal Okuyan'ın yaptığı açış konuşmasıyla başladı. 

İlk şiirini 50 yıl önce yayınlamış olan Partili şair Nihat Behram'ın 50. şiir yılını kutladığı "Dövüşe dövüşe yürünecek" kitabının yine parti tarafından yayınlandığı günlerde yapılan toplantıda Behram'ın mesajı da okundu. Nihat Behram 50. şiir yılını selamlayan kitabın tüm gelirlerini TKP aracılığıyla devrimci mücadeleye bırakmış bulunuyor.

Kongre gündemini oluşturan metinlerin ve kongre karar önerilerinin tartışılarak oylanmaları sonrasında 12. Kongre Türkiye Konferansı, yine Kemal Okuyan'ın kapanış konuşmasıyla sonlandı.
Kongre'de yapılan tartışmaların ardından "Parti Programı Giriş Bölümü", "Parti ve Partili Yaşam Üzerine", "Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin 100. Yılında Yolumuz Devrimin Yoludur", "Rusya ve Çin Ekseninde Emperyalizm Üzerine 2017 Tezleri", "Parti Tarihi Üzerine Tezler" ve "2017 Haziran-2018 Haziran Siyasal Örgütsel Hedefler" başlıklı metinler önerilen bazı düzeltmelerle birlikte delegelerin oybirliğiyle kabul edildi.

"Sosyalist seçeneği güçlendirmek için" sloganıyla düzenlenen Kongre'de, önümüzdeki çalışma dönemi "Sosyalizm yılı" ilan edilirken, Ekim Devrimi'nin yıl dönümünde büyük bir "Sosyalizm şöleni" düzenleme kararı alındı.

28 Mayıs günü yapılan oturumlarda tüm kongre sürecinin gündemini oluşturan metinler ve delege toplantılarına sunulan siyasal örgütsel hedefler raporu dışında bazı politik karar önerileri de gündeme alındı.

TKP 12. Kongresine sunulan karar önerileri yine oy birliğiyle kabul edildi.

ÇOK SAYIDA KOMÜNİST PARTİ'DEN MESAJ

TKP'nin 12. Kongresi'ne birçok ülkede mücadelesini sürdüren komünist ve işçi partilerinden destek mesajları geldi.

Kongre'ye mesaj ileten partiler şöyle:

AKEL (Kıbrıs – Emekçi Halkın İlerici Partisi), ABD KP, Alman KP, Arnavutluk KP, Avustralya KP, Avusturya Emek Partisi, Belarus Komünist İşçi Partisi, Belçika Emek Partisi, Bengaldeş KP, Bohemya ve Moravya KP, Brezilya KP, Britanya KP, Britanya Yeni KP, Bulgaristan KP, Cezayir Sosyalizm ve Demokrasi Partisi, Danimarka’da KP, Filipinler KP-1930, Gürcistan Birleşik KP, Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi, Hindistan KP, Hindistan KP (Marksist), Hollanda Yeni KP, Irak KP, İspanya Halkları KP, İsveç KP, KP (İsviçre), KP – İtalya, Katalonya KP, Kazakistan Sosyalist Hareketi, Küba KP, Kürdistan KP-Irak, Macaristan İşçi Partisi, Makedonya KP, Meksika KP, Norveç KP, Polonya KP, Portekiz KP, Rusya Federasyonu KP, Rusya Komünist İşçi Partisi, Sırbistan Komünistleri, Sirilanka KP, Suriye KP, TUDEH – İran, Ukrayna KP, Ürdün KP, Vietnam KP, Yeni Yugoslavya KP, Yunanistan KP

 

  
12. Kongre Politik Kararları

Karar 1: Haziran Direnişinin yıldönümü hakkında
Türkiye halkı gerici karşı devrime sığmayacaktır

Türkiye Komünist Partisi 12. Kongresi 2013 Haziran Direnişinin dördüncü yıldönümünü coşkuyla anmakta, yitirdiğimiz insanlarımızın anısı önünde saygıyla eğilmektedir.
Haziran Direnişi laikliği bayrak eden yurtsever halkımızın AKP karşı devrimine sığdırılamayacağının tarihsel kanıtıdır. Milyonlarca yurttaşın aylarca sürdürdüğü bu kitle hareketi ülkemiz tarihinde benzersiz bir eylemdir. Türkiye Komünist Partisi 2013 yaz ayları boyunca direnişin ön saflarında yerini almış, hareketin militan mücadele boyutuna son derece önemli katkılarda bulunurken politik karakterine kritik müdahalelerde bulunmayı da ihmal etmemiştir. Haziran Direnişi tam da bu ikinci boyutta yaşanan yetersizlikler nedeniyle kitle mücadelesi dinamiği olarak süreklilik kazanamamıştır. 2013 sonrasında ülkemizde bir taraftan liberal bir ideolojik politik düzenlemenin gündeme getirilmesi, sola yönelik olaraksa düzenin bir tasfiye operasyonuna kalkışması rastlantı değildir. Egemen güçler halkımızdan direnişin intikamını alçakça baskı politikalarıyla olduğu kadar solun önünü keserek de almaya çalışmışlardır.
Türkiye Komünist Partisinin bu kongreyle önüne koyduğu hedefler bu saldırıyı püskürtmeye yönelik tarihsel bir adımdır. Karanlığa sığdırılması imkânsız olan halkımızın direniş potansiyeli, sosyalist seçeneğin güçlendirilmesi, topluma yaygınlaştırılması, işçi sınıfı hareketine damga vurmasıyla ülkemizin geleceğine taşınacaktır.
12. Kongre bu inançla AKP iktidarının halkımıza karşı işlediği bütün suçların hesabını sormaya söz vermektedir.
 

Karar 2: “Zenginlerin iktidarı” hakkında
Yağmacılardan hesap sorulacak

Türkiye bir sermaye diktatörlüğünün egemenliği söz konusudur. Sermaye diktatörlüğünü, patronlar adına vekil siyasetçiler yürütür.
Bugün bu ilişki olabilecek en yoz, en ahlaksız biçimine bürünmüş bulunuyor. Başbakanın, bakanların, diğer yöneticilerin ve akrabalarının, boyutları açığa çıkan mal varlıkları halkımızın aşağılanmasından başka bir anlam taşımıyor. Ülkemiz yağma amacıyla, yağmacı bir sınıf adına, doğrudan doğruya yağmacılar tarafından yönetilmektedir. Burjuva siyasetinin amacı, ülkemizin bütün birikiminin ve kamu varlıklarının alenen çalınması haline gelmiştir.
Türkiye Komünist Partisi 12. Kongresi bu işleyişin giderek yoksullaşan emekçi halkımızın bütün haklarını elinden koparıp alan bir soygun olduğunun altını çizmektedir. Bu işleyiş halkın onuruna yönelik en ağır saldırıyı ifade etmektedir. Kongremiz Türkiye işçi sınıfının bu aşağılamanın hesabını soracağını ilan eder.
 

Karar 3: Cam işçileri ile dayanışma hakkında
İşçi sınıfı boyun eğmeyecek

İşçi sınıfının en temel haklarına saldırmaktan çekinmeyen AKP hükümetinin grev yasaklaması ve bu yasağı milli güvenlikle gerekçelendirilmesi alışkanlık halini aldı. Yakın geçmişte metal işçilerinin grevi de yasaklanmak istenmiş, ancak bu saldırı işçilerin fiili mücadelesiyle geçersiz kılınmıştı. Şimdi de Şişecam’a bağlı işletmelerde ilan edilen grev yasağına karşı işçi kardeşlerimiz çeşitli biçimlerde emeklerine sahip çıkıyorlar. Boyun eğmeyen cam işçileri yalnızca kendi hakları için değil, bütün emekçi halkımız adına bir direnişe imza atıyorlar.
Türkiye Komünist Partisi 12. Kongresi gerici sermaye hükümeti tarafından grev hakkı gasp edilmek istenen cam işçilerinin yanında olduğunu, işçilerin direnişiyle dayanışmasını var gücüyle sürdüreceğini ilan etmekte, bütün işçileri ve emekten yana güçleri bu dayanışmanın parçası olmaya çağırmaktadır.
  

Karar 4: OHAL uygulamaları hakkında
Gülmen ve Özakça serbest bırakılmalıdır

AKP iktidarının, tarikatlar arası iktidar kapışmasını, OHAL ile birlikte emeğe ve ilerici kamu emekçilerine saldırının bahanesi haline getirdiği açıktır. Kamuda iş güvencesinin ve bütün kazanılmış hakların gasp edilmesine varan bu politikalara karşı Türkiye Komünist Partisi 12. Kongresi işten atılan, baskı gören bütün emekçilerle dayanışmasını ilan etmektedir.
Son olarak çalışma hakları için açlık grevi yoluyla direnmeyi seçen eğitim emekçileri, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın uydurma gerekçelerle tutuklanmaları gerici sermaye iktidarının insanlık dışı ve emek düşmanı yüzünü bütün çıplaklığıyla ortaya sermiş bulunmaktadır. Türkiye Komünist Partisi bu uygulamayı şiddetle protesto etmekte, Gülmen ve Özakça’nın özgürlüklerinin ve işlerinin iadesini talep etmektedir.
  

Karar 5: AKP dış politikası hakkında
Bölge halkları el ele, sosyalizme

Türkiye Komünist Partisi 12. Kongresi AKP hükümetinin komşu ülkelere karşı izlediği politikaların halkımızı ve halkımıza mal olmuş tarihsel değerleri temsil etmekten uzak olduğunu ilan etmektedir. AKP hükümeti Suriye’nin savaşa sürüklenmesinden ve bugün akan kandan birinci derecede sorumludur. AKP hükümeti ne zaman içerde veya dışarda gündemi manipüle etmeye ihtiyaç duysa Yunanistan’a karşı kışkırtmalara girişmekte, halklarımızı birbirine düşman etmeyi denemektedir. AKP hükümeti Kıbrıs sorununu Adanın her kökenden halkına karşı bir şantaj olarak çözümsüz tutmaya devam etmektedir. AKP hükümeti kah Ortadoğu halklarını, kah Karadeniz halklarını tehdit etmekte, açık veya örtük yıkıcı askeri faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu politikalar, bugüne kadar binlerce yoksul göçmenin göç yollarında yaşamlarını yitirmelerinin, bölgemizi saran savaş ve kan dalgasının nedenleri arasındadır.
Türkiye Komünist Partisi bütün komşu ve kardeş halklara adaletin, eşitliğin dostluk elini uzatmaktadır. Ülkelerimizdeki egemen güçler, gerici ve sömürücü iktidarlar ne yaparlarsa yapsınlar, halklarımızın iradesi mutlaka üstün gelecek ve bölgemiz barışa ev sahipliği yapacaktır. Türkiye Komünist Partisi 12. Kongresi, halkların ortak mücadelesinin sosyalizmi kazanacağına duyduğumuz inancı bir kez daha teyit etmektedir.
  

Karar 6: Venezuela halkıyla dayanışma hakkında
Venezuela devrimi teslim olmayacak

Venezuela emperyalizm ve işbirlikçilerinin alçakça bir karşı-devrim senaryosuna sahne olmaktadır. Sağcı muhalefetin provokasyonlarının, uluslararası burjuva medyasının yalan kampanyasının ve onlarca insanın ölümüne karşı-devrimci, şiddete dayalı eylemlerin amacı, Bolivarcı iktidarı bir kaosa sürüklemek ve karşı-devrimin önünü açmaktır.
Türkiye Komünist Partisi 12. Kongresi bu gerici komployu şiddetle mahkûm ederken, Venezuela halkının devrimci kazanımlara sahip çıkacağına inancını korumaktadır.
Türkiye Komünist Partisi, kardeş Venezuela Komünist Partisi’nin devrimi korumak için devrimi derinleştirmek yönündeki stratejik tercihini ve politikalarını coşkuyla selamlamakta ve Komünist Parti aracılığıyla tüm Venezuela halkına dayanışma mesajını iletmektedir.
  

Karar 7: Küba ile dayanışma hakkında
Sosyalist Küba’ya selam

Küba’yı hedef almak emperyalist ve gerici politikaların vazgeçilmez bir gündem maddesidir. ABD’nin, gericiliğe yeni bir saldırgan dil kazandıran başkanı Trump’ın da bu geleneği izlemesi ve Küba’ya hakaret ve tehditler yağdırması şaşırtıcı olmamıştır. Yurtseverlik değerlerinden ve sosyalizmin kazanımlarından geri adım atmayacağını defalarca kanıtlayan Küba halkının bu tehditlere pabuç bırakmayacağını biliyoruz.
Bugüne kadar her zaman Küba halkı ve onun devrimci öncüsü Küba Komünist Partisi ile dayanışma içinde olan Türkiye Komünist Partisi’nin 12. Kongresi sosyalist Küba’yı ve yoldaş Raul Castro’yu selamlamaktadır.