Meksika Komünist Partisi’ne dayanışma mesajı

Meksika Komünist Partisi’ne dayanışma mesajı

Türkiye Komünist Partisi, geçtiğimiz hafta Meksika’nın güneyinde gerçekleşen 8.4 şiddetindeki deprem nedeniyle Meksika Komünist Partisi ve Meksika halkıyla dayanışma mesajı yayımladı.

11 Eylül 2017

Meksika Komünist Partisi

Merkez Komite

Sevgili yoldaşlar,

Ülkenizin güneyinde gerçekleşen depremin yol açtığı kayıplar nedeniyle yaşadığınız derin acıyı paylaşıyor, Meksika Komünist Partisi ve kardeş Meksika halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

Bugün Meksika’da 90’a yakın kardeşimizi kaybetmenin verdiği derin acı, sosyalizmin insanlık için ne denli acil bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyor. Çünkü biz, insanları depremin değil, kapitalist kâr hırsına dayalı plansız ve denetimsiz yapılaşmanın öldürdüğünü biliyoruz.

Sosyalizm, rant yerine insanı merkeze koyan felsefesiyle yalnızca maddi zenginlikleri değil, bilimi de toplumun hizmetine sunar. Bu nedenle sosyalizm, insanlığın binyıllardır tanıdığı doğa olaylarının felakete dönüşmesini önleyebilen yegane toplumsal düzenin adıdır.

Meksika Komünist Partisi’nin yükselttiği sosyalizm bayrağını bu bilinçle selamlıyor, öncülük ettiğiniz mücadelenin Meksikalı emekçileri kurtuluşa taşıyacak tek yol olduğundan kuşku duymuyoruz.

Kahrolsun kapitalist barbarlık!

Yaşasın Meksika Komünist Partisi!

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komite