Yeni bir cumhuriyet kuracağız

Cumhuriyeti yıkanlara, Cumhuriyet düşmanlarına inat…
Yeni bir cumhuriyet kuracağız

Cumhuriyet, daha da ileri sıçramak, emekçi halkın iktidara yürümesi için bir zemindi. Bu sıçrama gerçekleşmediği için tarihe karıştı. Patronlar kazandı, karanlık kazandı, gericilik kazandı, cumhuriyet kaybetti. Şimdi bu yarım kalan yürüyüşü bitirme zamanıdır.

29 Ekim 1923 bu ülkenin tarihinden silinemeyecek bir büyük ileri adımdır. Erdoğan’ın liderliğindeki AKP’nin 94 yıl önce kurulan cumhuriyeti yıkmak için tüm yaptıkları bu gerçeği değiştirmiyor. Erdoğan ve ortaklarının Cumhuriyetin temel kazanımlarından laikliği yok etmeleri, tüm egemenlik haklarımızı yerli ve yabancı tekellerin temsilcilerine devretmiş olmaları da bu gerçeği değiştirmiyor.  Hatta, 1923 Cumhuriyeti’nden bugün geriye neredeyse hiçbir şey kalmaması da bu gerçeği değiştirmiyor.

1923’te kurulan cumhuriyetin sınıfsal karakterini iyi biliyoruz. Bu kuruluşun Türkiye’yi patronların egemenliğini, paranın saltanatını tesis eden yolu açtığını da… AKP’nin karanlığının ülkeyi teslim almasının böyle mümkün olduğunu da… Ancak bunlar da, 29 Ekim 1923’ün önemini ve değerini hiç azaltmıyor.

Bu cumhuriyeti biz kurduk.

1923 yılında, Türkiye halkı, Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan muazzam zaferin ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bu topraklarda bir cumhuriyet kurmayı başardı. Savaşta emperyalizmi mağlup eden de, Osmanlı hanedanını bu ülkeden defeden de, aydınlık bir geleceğe doğru yürüyüşü başlatan da bu halktı. Bizdik... Biz başardık.

Cumhuriyete değerini veren, onla birlikte gelen kazanımlardan faydalanacak olan yoksul halktı. Bu kazanımlara ilk fırsatta sırtını dönecek, cumhuriyetin insanlıktan yana neyi var neyi yoksa tahrip edecek olansa patronlar…

Cumhuriyet, daha da ileri sıçramak, emekçi halkın iktidara yürümesi için bir zemindi. Bu sıçrama gerçekleşmediği için tarihe karıştı. Patronlar kazandı, karanlık kazandı, gericilik kazandı, cumhuriyet kaybetti.

Şimdi bu yarım kalan yürüyüşü bitirme zamanıdır.

Yarım kalmayacak, sırtını emekçilere yaslamış yeni bir cumhuriyet için ayağa kalkma vaktidir.

29 Ekim 1923’te bu topraklarda cumhuriyeti kuranları işte bu iradeyle selamlıyoruz.

Cumhuriyeti yıkanlara inat, cumhuriyet düşmanlarına, hilafet ve saltanat sevdalılarına inat yeni bir cumhuriyeti kuracağız.

Sosyalist cumhuriyet, Türkiye’de yarım kalmayacak, halkımızı eşit ve özgür yarınlara taşıyacak.

Sosyalizm cumhuriyete çok yakışacak.

 

29 Ekim 2017