Yaşasın Politeknik Direnişi!

Kahrolsun sermaye diktatörlüğü!
Yaşasın Politeknik Direnişi!

Bugün Yunan hükümeti, Yunanistan halkının tarihindeki en önemli halk direnişlerinden birisi olan Atina Politeknik Direnişi'ni anmak isteyen emekçileri zorbalık ve şiddetle engellemeye çalışmıştır. Kendi halkına karşı bir suç işlemiştir.

Polis güçleri Yunanistan Komünist Partisi  ve emekçi sendikalarının, Tüm İşçilerin Militan Cephesi PAME'nin üyelerine karşı sert bir müdahalede bulunmuş, daha açık ifadeyle saldırmıştır. Onlarca emekçi gözaltına alınmıştır. 

Pandemi, ne bu yasağın, ne de bu müdahalenin gerekçesi olamaz. Sağlık sistemini özelleştiren, hastaneleri, sağlık merkezlerini kapatan, işçilerin, öğrencilerin, yaşlıların korunması için gerekli önlemleri almayan, patronların kârını halkın yaşama hakkının önüne koyan Yunan hükümeti salgını nedense Politeknik Direnişi'nin anılacağı gün hatırlamıştır. 

Pandemiye karşı hiçbir kapitalist devletin aldığı önlem samimi değildir.

Pandemi ancak bir bahanedir. Müdahalenin gerçek nedenini ise çok iyi biliyoruz. Yunan burjuva sınıfı, emekçilerin örgütlenmesinin önüne set çekmek istemektedir. Emekçilerden, emekçilerin kendi tarihlerine sahip çıkmalarından korkmaktadır. Kendileri işbirlikçilik yaparken halkın emperyalizme karşı durmasından korkmaktadır. Hükümet bu müdahalesiyle 1973'teki cunta faşizminin sürdürücüsü olduğunu ispatlamıştır. 

Hükümetin müdahalesini şiddetle kınıyoruz. Tüm gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.

Komşu Yunanistan emekçi halkının ve öncüsü Yunanistan Komünist Partisi'nin daima yanındayız.

Yaşasın Politeknik Direnişi!

Yaşasın Yunanistan Komünist Partisi!

Yaşasın enternasyonalist dayanışma!

Türkiye Komünist Partisi