Venezuela emperyalizme geçit vermeyecek

Venezuela emperyalizme geçit vermeyecek

Latin Amerika halklarının baş düşmanı ABD, yıllardır denediği tüm müdahaleler halk tarafından püskürtülmüş, defalarca başarısızlığa uğramış olmasına rağmen, “güvenlik açısından olağanüstü tehdit” ilan ettiği Venezuela’ya dün bir kez daha saldırmayı denemiştir. Bu kez de devlet makamlarındaki kuklalarıyla anayasayı ihlal ederek, halkın seçtiği yönetimi yok sayarak yapmaya kalktığı darbe girişimi Venezuela’yı bir kez daha kanlı bir çatışmanın eşiğine getirmiştir. ABD, kendi çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir barbarlıktan çekinmeyeceğini, hiçbir hukuku tanımayacağını bir kez daha göstermiştir. Açıkça görülmektedir ki ortada güvenlik açısından bir tehdit varsa o da ABD’nin kendisidir.

Fakat ABD emperyalizminin tehditleri Bolivarcı cumhuriyetin ve onun seçilmiş resmi temsilcilerinin meşruiyetini ortadan kaldırmaya yetmeyecektir. Türkiye Komünist Partisi, ABD’nin bu girişimini ve peş peşe ona destek veren tüm uzantılarını şiddetle kınamaktadır. Tıpkı 2002’de Başkan Chavez’e karşı girişilen darbe sırasında olduğu gibi dün itibariyle büyük bir irade ile Miraflores Başkanlık Sarayı’nın önüne akın eden ve egemenlik haklarına sahip çıkan Venezuela halkı bu oyunu da bozacaktır. Latin Amerika’nın geleceği emperyalizme boyun eğmeme geleneğinde, halkın eşitlik ve sosyalizm için mücadelesindedir. 

TKP Merkez Komite