TTB itibarsızlaştırılamaz

TKP'li hekimler:
TTB itibarsızlaştırılamaz

Kamu kaynaklarının özelleştirilmesi ve talanı, bölgesel savaşlardaki işbirliği ve tutumu ile emperyalizme ve sermayeye bağımlılığı tescillenmiş olan gerici AKP iktidarının saygınlığı ve toplumsal etkisi olan meslek odalarına yönelik operasyonu sürüyor.

Siyasi iktidar gericiliğini ve piyasacılığını kamusal ve toplumsal hayatın her alanında yaygınlaştırdı. Bunun sağlık alanındaki sonuçları bugün sayıları hızla artan aşı karşıtlarıdır! Alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları adı altında hacamatın, sülük ve kupa terapisi gibi bilim dışı tedavilerin sosyal güvenlik ödeme kapsamasına alınmasıdır! Akıl dışı şehir hastanelerinin kurulması sürecidir!

Popülist politikalarla plansız, basamaksız hale getirilen sağlık hizmeti kışkırtılan sağlık talebi ile birlikte daha da kaotik hal aldı. Performans baskısı ve bitmek bilmeyen iş yükü altında her geçen gün daha fazla tükenen hekimler hem idari baskılar hem de şiddet korkusu ile yalnızlaştı.

Önce mesleğimizi itibarsızlaştırarak, sonra sağlıkta dönüşüm uygulamaları ile hasta ve hekim arasına girerek halkı ve hekimleri birbirine düşman hale getirmeye çalışan AKP hükümeti tabip odalarını ele geçirmek, TTB’yi itibarsızlaştırmak ve yetkisizleştirmek peşindedir. Ancak oda yönetimlerini AKP‘lilere vermeme kararlığı bu gerici ve piyasacı kuşatmayı kırmaya yetmemektedir!

Onlarca yıl işçi sınıfının mücadelesi içerisinde ve işçi sınıfının kazanımlarının yanında yer almış olan tabip odaları ve birliği bu sayede kazandığı toplumsal meşruiyetini yeniden güçlendirmek için bugün iyice işçileşmiş olan üye tabanını sınıf mücadelesine örgütlemelidir. Tabip odalarının ve TTB’nin bir direnç odağı olarak güçlenebilmesi için liberalizmin ve kimlik siyasetinin etkisiyle uzaklaştığı sınıf siyasetini hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına taşıma iradesi gösterebilmesi gereklidir.

Gerici siyasi iktidar ve temsil ettiği sermaye düzeninin emperyalizme bağımlı piyasacı ve gerici uygulamalarını püskürtebilmek bugün hastanelerimizde ve sağlık merkezlerimizde yaşananların üstüne ancak sınıfsal bir perspektifle gitmekle mümkündür.

Biz kamucu, eşitlikçi, toplumcu tıp anlayışıyla dinci olan ya da olmayan gerici tüm ideolojilerin alanımızda etkisini kırmak, hekimlerin birbirleriyle, tüm sağlık emekçileri ile ve toplumla olan sınıfsal bağlarını güçlendirmek için mücadele içerisinde olmaya devam edeceğiz.

 

TKP'li Hekimler 

4 Nisan 2018