Selam boyun eğmeyenlere

Selam boyun eğmeyenlere

Haziran direnişi, anılarda kalacak bir geçmiş değildir, toplumsal mücadeleler tarihimizin birikimi içinde yerini almış, anacağımız değil, ileri taşıyacağımız bir halk deneyimidir.

Selam olsun Haziran günlerine emeği ve mücadelesiyle katılmış olanlara.

Boyun eğmeyenlere selam olsun.

2013 yazında tüm Türkiye’de yaşananları hepimiz hatırlıyoruz.

Yeniden yazmaya, yazarak değiştirmeye çalışanlar olacaktır ama sadece yaşananlar değil o günlerin ülkemiz topraklarında, caddelerinde ve meydanlarında, en önemlisi insanlarında bıraktığı izler silinemeyecektir.

Çünkü 2013 Haziranının sıcak günlerinde yaşadığımız birden parlayan ve hızla sönen bir saman alevi değildir. Bu ülkenin yıllar boyunca biriktirdiği her şey o günlerin potasında erimiştir.

2013 Haziranı, yobazlığın karanlığı karşısında biriktirilmiş aydınlanma mücadelesidir.

2013 Haziranı, sömürünün ve adaletsizliğin karşısında filizlenmiş paylaşmacılıktır, gerçek kardeşlik için onyıllar, yüzyıllar boyunca yeşertilmiş gerçek eşitlik mücadelesidir.

2013 Haziranı, geri ve köhnemiş önyargıların karşısına dikilmiş kadınların özgürlük çığlığıdır. Eşit ve insanca yaşam mücadelesidir.

2013 Haziranı, yalanlarla, riyakarlık ve sahtecilikle ömrünü uzatmaya çalışan bir ihtiyar dünyanın karşısında yolunu arayan gençliktir.

2013 Haziranı, “Boyun Eğme” çağrısının kendisidir. Çağıranlardır, çağrıya gözünü kırpmadan öne atılarak yanıt verenlerdir.

Tarihte her olay gibi, insanlığın yıldızının parladığı tüm anlar gibi, Haziran direnişi öncesi olan ve sonrasına kendini devredecek olandır.

Tekrarlanmayacaktır çünkü aynı suda iki kez yıkanılmaz.

Yok sayılamayacaktır çünkü geçmişimiz kadar geleceğimiz de onun içindedir.

2013 Haziranı’nda yaşananların bazılarını çok şaşırttığını, korkuttuğunu, hatta akıllarını başlarından aldığını biliyoruz.

Onlar için beklenmedik bir şeydi.

Bizim için yıllardır hazırlandığımız, tüm ülkenin hazırlandığını gördüğümüz ve bildiğimiz bir parlama anıdır.

En kötümser, küçümseyen tahlilde bile ülkenin aktif nüfusunun yarısını harekete geçirmiş, sokaklara dökmüş olduğu saptanan Haziran direnişi, hiçbir art niyetli gücün planlarıyla yön veremeyeceği bir ülke gerçeğidir.

Haziran direnişinde halk vardı.

Direnişi, X, Y, Z kuşağının ilerleyen yaşlarında çevrelerine anlatacakları bir anı haline getirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar.

Haziran direnişi, anılarda kalacak bir geçmiş değildir, toplumsal mücadeleler tarihimizin birikimi içinde yerini almış, anacağımız değil, ileri taşıyacağımız bir halk deneyimidir.

Selam olsun Haziran günlerine emeği ve mücadelesiyle katılmış olanlara.

Boyun eğmeyenlere selam olsun.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez 
Komite