Müfredatınızı da alıp gideceksiniz

Müfredatınızı da alıp gideceksiniz

Eğitimdeki gericileşmeye, piyasacılığa karşı sesimizi yükseltmek için Türkiye Komünist Partisi olarak 17 Eylül'de İstanbul Kartal'da yapılacak mitinge katılacağız. Laik, bilimsel ve eşit bir eğitim hakkı için biraraya geleceğiz.

AKP'nin gerici saldırılarının en açık ve pervasız kısmına ülkemizin geleceği çocuklarımız maruz kalıyor.

Son müfredat değişikliğiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin okulları artık çocuklarımızı emanet edebileceğimiz eğitim kurumları olmaktan kesin olarak çıkmıştır. Ülkenin tüm ilerici değerleri, bilimsel ilerlemenin her bireye öğretilmesi gereken temel doğruları müfredattan özenle ayıklanırken; gencecik dimağlar hurafeler, uydurma hikayelerle kuşatılmıştır.

İktidar partisi yurtlarında çocuklara tecavüz edilen dinci vakıflarla işbirliği içinde protokoller imzalarken, cemaatler okullarda cirit atar hale gelmiştir.

Artık okul kantinlerinde bile kadın-erkek ayrımı yapılmaya başlanmıştır. Diyecek fazla bir söz kalmamıştır.

Bu saldırı karşısında ilerici değerlere sahip ve çocuğu için kaygılanan yurttaşlara tek seçenek olarak artık büyük bir sektör haline gelen özel okullar dayatılmaktadır. Ancak ne Türkiye ilericiliği özel okullara sıkıştırılacak kadar dardır, ne de emekçiler bu saldırıları sineye çekip yenilgiyi kabul edeceklerdir.

Eğitimdeki gericileşmeye, piyasacılığa karşı sesimizi yükseltmek için Türkiye Komünist Partisi olarak 17 Eylül'de İstanbul Kartal'da yapılacak mitinge katılacağız. Laik, bilimsel ve eşit bir eğitim hakkı için biraraya geleceğiz.

Tüm halkımızı TKP saflarında 17 Eylül'de yapılacak mitinge davet ediyoruz.

 

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komite 

 

15 Eylül 2017