İșçinin alın teri de direniși de kutsaldır

Üçüncü Havalimanı İnşaatı
İșçinin alın teri de direniși de kutsaldır

Türkiye Komünist Partisi 2018 Konferansı olarak üçüncü havalimanı işçilerinin direnişini selamlıyoruz.

Kölelik koşullarında çalıştırılan onbinlerce işçiyi, plansızlık, keyfilik ve vurdumduymazlık yüzünden kaybedilen yüzlerce canı görmezden gelmek büyük bir gaflettir.
Görüp de tepkisiz kalmak ihanettir.
Sömürüye, zulme değil de direnen işçilere tepki göstermekse alçaklıktır.

Üçüncü Havalimanı İnşaatı, ülkemizin nasıl bir emek cehennemine dönüştürüldüğünün en kesin göstergelerinden birisidir; ama tekil bir örnek değildir.
Tüm ülke adım adım bu cehennem inşaatına benzetilmektedir. Böyle giderse, işçinin hakkına el koymakla yetinmeyip sözleşmeli ücretini de gasp etmeyen fabrika kalmayacaktır. İşçilerin, bırakın iş yerini, daha servisle işe giderken pervasız bir zalimliğin kurbanı olup can vermesi bir istisna olmaktan bütünüyle çıkacaktır. Toplama kampı benzeri barakalarda, piramitleri diken kölelere layık görülmüş koşullarda barınarak, ölümüne çalışmak tüm işçilerin kaderi olacaktır.

Böyle giderse...
Böyle gitmez!

Üçüncü Havalimanı işçileri, zincire vurulmak istenen Türkiye işçi sınıfının, sömürüye direnme geleneğini ve mücadele birikimini toprak altına gömdüğünü sananlara ağır bir tokat attı.
Çok temel, insanca yaşama ve çalışma için zorunlu isteklerini, zorbalığa direnerek, gaz bombalarına göğüs gererek jandarma terörüne boyun eğmeyerek savundular.
Devletin güvenlik güçleri tarafından uygulamaya konulan terörist saldırı öncesinde yaşananlar, dün gecenin boyun eğmeyen işçi sınıfımızın onur günlerinden birisi olarak tarihe geçmesini sağlamıştır.
 

Sömürü düzeninin bunu sineye çekmesini kimse beklemiyordu.
Zulüm, işçiye yönelik devlet terörü olarak üzerlerine çöktü.
Direnen işçiler, İsrail’in Filistin yerleşimlerinde yaptığı türden uygulamaların hedefi oldu.
Dün gece yüzlerce işçinin, koçbaşlarıyla kapıları kırılan koğuşlara girilerek gözaltına alındığı biliniyor.
Bugün, inşaat alanı AKP gestaposu tarafından kontrol altına alınmış durumda.
Bu gece yeni bir operasyonla tekrar saldırıya geçileceği tehditleri işçiler arasında kulaktan kulağa yayılıyor.
Bir yandan da, ücretlerini ödemedikleri, iş alanına ulaşım, barınma gibi konularda hiçbir isteklerini yerine getirmedikleri işçileri işten atmakla tehdit ediyorlar.

Üçüncü havalimanında ortaya çıkanın geçici bir sorun olduğu, direnişin bastırılmasıyla asayişin sağlanacağı ve “temizliğin gerçekleştirileceği” havasını yaratmaya çalışıyorlar.

Oluru yoktur.

Üçüncü havalimanında Şubat ayında da büyük bir eylem olmuş, işçiler çalışmayı durdurarak direnişe geçmişti. Dün yaşanan direniş ilk değildir, son da olmayacaktır.

Türkiye Komünist Partisi 2018 Konferansı olarak üçüncü havalimanı işçilerinin direnişini selamlıyoruz.

Direniş kutsaldır.

Yurdumuzun ve dünyamızın geleceğini aydınlatacak olan hakları için direnen işçi sınıfının mücadelesi olacaktır. Konferansımız, emekçi halkımızı bu direnişin arkasında durmaya çağırmakta, Üçüncü havalimanında direnen işçilerin sadece kendi hakları için değil tüm işçilerin hakları için örnek oluşturacak bir mücadele verdiklerini hatırlatmaktadır.

“Köle değiliz” diye haykıran işçiler kazanacak. Sömürücüler kaybedecek.
Bu düzen değişecek.

Türkiye Komünist Partisi
2018 Konferansı