Geçici çözüm kalıcı sefalet demektir

Geçici çözüm kalıcı sefalet demektir

Depremin üzerinden geçen bir haftada evlerini kaybeden binlerce yurttaşımız çadırlarda zor koşullarda yaşamlarını sürdürüyor. Devletin çeşitli kurumları ise çadırlar kurup, odun yaktırmaktan başka bir şey yapmıyor. Biliyoruz ki onlar için her şeyin bir bedeli var.

AKP iktidarının temsilcileri, depremzedelere kira veya taşınma için komik rakamlar öneriyor; kollarına saat, omuzlarına çanta diye taktıkları paraları verip sıyrılmayı hesap ediyorlar.

Yerel yönetimler ise gündelik ihtiyaçların karşılanması konusunda bir çaba içerisinde olsa da konuya geçici çözümlerle yaklaşıyor. Örneğin, "Beş ay geçtikten sonra depremzede yurttaşlar ne yapacak?" sorusu ortada duruyor.

Hükümet ve yerel yönetim, depremzede yurttaşları kolaycı çözümlerle bir süreliğine oyalayan ve eni sonu piyasanın insafına bırakan politikalardan başka bir şey vaat etmiyor. Oysa ki sorunun boyutları ile çözüm diye ortaya konulan politikalar arasında bir uçurum  var.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklamada en az 9 bin hanenin evsiz kaldığı açıkça görülmektedir. Bunun yanında hafif hasarlı binalarda da yapılan tespitler ve binaların mevcut durumu yurttaşlarımız tarafından güvenilir bulunmuyor.

Yıllardır kentin her parçası müteahhitlere peşkeş çekildi. Konut politikaları halkın ihtiyaçları doğrultusunda, kamucu bir politikayla üretilmedi. Sonuç olarak İzmir’de yatırım amaçlı yapılan ama boş durumda olan binlerce konutun olduğunu biliyoruz. Binlerce konut boş durumda iken on binlerce insanın dışarıda çadırlarda kalmak zorunda olması bu düzenin akılsızlığını ve ahlaksızlığını yeniden göstermektedir.

Çadırlarda hayatını sürdürmek ve kendi başının çaresine bakmak zorunda bırakılan yurttaşlarımız için önerilen tüm geçici ve sadakaya mahkum eden çözümleri reddediyoruz. 

Hızlıca yapılması gerekenleri ilan ediyoruz:

1- Ağır, orta veya hafif olmak üzere hasar durumu ayırt edilmeksizin evinde kalamayacak olan yurttaşlarımızın konut ihtiyacı derhal tespit edilmeli ve açıkça halka duyurulmalıdır.

2- Yurttaşlarımızın güvenli ve sağlıklı koşullarda barınma ihtiyacı vardır. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımız, kalıcı bir şekilde kamunun ücretsiz olarak sağladığı konutlara yerleştirilmelidir.

3- Elektrik, su, ısınma, sağlık ve eğitim hizmetleri ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

4- Hiçbir yurttaş hasarlı binalarda çalıştırılmamalıdır.

5- Depremden etkilenen tüm yurttaşlar, sağlıklı yaşam koşulları yeniden sağlanana kadar iş yerlerinde ücretli izinli sayılmalıdır.

TKP İzmir İl Örgütü