Duyuru

Duyuru

Bazı merkez organ yöneticilerimizin bağımsız milletvekili aday olabilmeleri için parti üyeliği ve görevlerinden istifa etmelerinin yasal zorunluluk olması ve parti merkez organlarının yeniden belirlenmesi amacıyla Merkez Komitesi'nin 25 Mayıs 2018 tarihli kararı doğrultusunda Olağanüstü Büyük Kongre yapılacaktır.

Olağanüstü Büyük Kongre 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 15:00’te, TKP Genel Merkezi, Karanfil Sok. No:30/6 Kızılay-Ankara adresinde yapılacak olup, çoğunluk sağlanamadığı taktirde kongre çoğunluk şartı aranmaksızın 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü, saat 15:00’te, aynı yerde toplanacaktır.

Gündem:

  1. Açılış, yoklama ve divan seçimi
  2. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
  3. Genel Başkan seçimi 
  4. Merkez Komitesi asıl ve yedek üyelerinin seçimi
  5. Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
  6. Dilek ve temenniler, kapanış

Olağanüstü Büyük Kongre delegelerine duyurulur.

27.06.2018
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ GENEL MERKEZİ