Devrimden korkmayın!

Devrimden korkmayın!

Devrim çok güçlü bir sarsıntıdır. Burjuvazinin ayaklarının altındaki zeminin kaymasıdır. Hatta bu yüzden devrimi “darbe” diye karalamayı, öcüleştirmeyi çok severler. Arkasındaki büyük halk gücünü ve meşruiyetini sindirmekte zorlanırlar. Yok sayamıyorlarsa, yok etmeye çalışırlar. 

Rusya'daki emekçiler bundan 103 yıl önce, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir sarsıntı yarattılar. Kendilerinden emindiler. Sarstılar, yıktılar, ve yeniden kurdular. Devrim, Çarlık Rusyası topraklarındaki emekçilere önce barışı hediye etti. Ardından elbirliğiyle eşitlikçi, modern, gelişkin bir ülke kuruldu. Sovyetler geniş coğrafyalara ilham oldu, devrimin ülkesine bakan uluslar kendi uyanışlarını orada gördüler. İnsanlık ileriye doğru en büyük adımlarını sosyalizmin varlığında attı. Aşılmaz gözüken sorunları çözdü; hastalıklara şifa buldu; kültürde, sanatta, sporda o güne kadarki sınırları zorladı; çıtayı her defasında yükseltti. Hiçbiri kolay olmadı… Ama başarıldı. 

Sovyetler Birliği’ndeki tüm bu gelişkinlik, refah ve mutluluk, devrim olmadan olmazdı. O yüzden, 103. yıldönümünü kutladığımız Ekim Devrimi, işçi sınıfının tarihindeki en önemli günlerden biridir, belki de en önemlisidir. 

Ve Ekim Devrimi’nin en büyük dersidir: İşçi sınıfı kendinden emin olduğunda, ne istediğini bildiğinde, örgütlendiğinde kazanır. Korktuğunda ise kaybeder.

Şimdi ise insanlık adımlarını geriye doğru atıyor. Afetleri, yıkımı, yoksulluğu, açlığı yaşıyoruz. Emekçiler her gün türlü felaketleri göğüslüyor. Ve her yeni gün, bir öncekinden daha büyük korkuları getiriyor. Kapitalizm bizim korkumuzdan besleniyor, beslendikçe yeni felaketleri hazırlıyor. 

Burada açıkça bir terslik yok mu? Bunca felaketi yaşayan, yaşamaya devam eden biziz. Her gün ölümle burun buruna gelirken, bizim o büyük sarsıntıdan korkmamıza gerek yok. Aksine devrime inanmak, korkunun en büyük ilacıdır. Korkacaksa asalak patron sınıfı korksun devrimden! Ve bilsinler ki, o korkunun ecele faydası olmayacak. Tıpkı bundan 103 yıl önce olduğu gibi, işçi sınıfı yine iktidar olacak!

Yaşasın Büyük Ekim Devrimi! 

Yaşasın sosyalizm!