Bu suçun bedelini ödeyeceksiniz

Kahrolsun emperyalist savaş
Bu suçun bedelini ödeyeceksiniz

Afganistan’ı işgal ederken kendi yetiştirmeniz dinci El-Kaide’yi bahane ettiniz.

Irak’ı işgal içinse bahaneniz kitle imha silahlarıydı. Yaktınız, yıktınız, sonra elinizde kanıt olmadığını itiraf etmek zorunda kaldınız, Irak hala kendine gelemedi. 

Şimdi bölmek, size mutlak olarak itaat edecek bir rejim kurmak için harabeye çevirdiğiniz Suriye’ye saldırıyorsunuz. Gerekçeniz kimyasal silahlar. 

Ama herkes biliyor ki her zamanki gibi yalan söylüyorsunuz. 

Suriye’de halk hesaplarınızı bozunca, her tür desteği verdiğiniz gerici-işbirlikçi çeteler halkın direnişine çarpınca çareyi kalleşlikte, hilede buldunuz. Yıllardır Suriye gerçeklerini çarpıtmak, insanları aldatmak için sahte belge ve görüntü üreten “şirket”lere “kimyasal saldırı” filmi sipariş ettiniz. Ve şimdi Suriye’ye füzelerinizle, bombalarınızla saldırıyorsunuz.

Ne bahane üretirseniz üretin herkes biliyor ki;

Siz gözünü yeni enerji kaynaklarına dikmiş petrol tekellerisiniz. 

Siz savaş olmadan kâr edemeyecek silah şirketlerisiniz. 

Siz milyarlarca yoksulun ekmeğine, aşına, geleceğine kasteden alçak sömürücü sınıflarsınız. 

Siz dünyayı açgözlülükle paylaşırken o dünyayı topyekun yok etmeyi göze alacak kadar alçak, barbar emperyalistlersiniz.

Trump denen yaratığın arkasına sığınmış pastadan pay kapma sırasına girmişsiniz. Akla, mantığa, en temel uluslararası kurallara uymayan bir saldırıya katılıyor, destekliyor, memnuniyet belirtiyorsunuz. 

Siz ABD’siniz, Fransasınız, İngilteresiniz. 

Siz aylardır sahte Amerikan karşıtlığı ile halkı aldatmaya çalışan ama şimdi Şam’a atılan bombalarla elini ovuşturan, İncirlik’i bu suça ortak eden AKP hükümetisiniz.

Çekin Suriye’den elinizi. Bırakın Suriye halkı kendi karar versin nasıl yaşayacağına, kendi karar versin haksızlıklarla, eşitsizliklerle, zorbalıkla nasıl mücadele edeceğine.

Ama istemezsiniz. Çünkü Suriye halkını kendi haline bırakırsanız eninde sonunda uyanan bir halk ilk önce sizi tepeleyecektir. Ve haklı olacaktır.

Dünyada ezilenlerin, sömürülenlerin, emekçi kitlelerin öfkesinden korkun. Onların yalana, sahte görüntülere, provokasyonlara, çirkefe, komplolara ihtiyacı yok! İnsanları sömürmek, insanları paylaşım savaşlarına sürüklemek, halkları tekellerin kârları için birbirine kırdırmak açık suçtur. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyeceksiniz.

Barbarlar Suriye’yi yangın yerine çevirsin, büyük insanlığın yüreği Suriye halkıyla birlikte atıyor.

Kahrolsun emperyalizm

Kahrolsun emperyalist savaş

Haydi hep birlikte Suriye halkı ile dayanışmaya

Türkiye Komünist Partisi