Aydın'ın emperyalist işgale karşı zaferi kutlu olsun

Aydın'ın emperyalist işgale karşı zaferi kutlu olsun

Aydın’ın kurtuluşunun yıldönümünde kentimize sahip çıkmak için örgütlenelim, mücadele edelim!

Bundan 98 yıl önce 7 Eylül'de emperyalist işgalden kurtuldu şehrimiz. Bağımsızlık uğrunda direniş ateşinin yakıldığı ilk şehirlerdendir Aydın. Selam olsun bu direniş ateşini yakanlara, efelere…

İşgaller karşısındaki mücadeleler ve elde edilen zaferler hep değerlidir. İşgaller karşısında tavır alanlar, direnenler hep onurludur. Böylece Aydın’ımız değerli, onurlu yerini almıştır tarihte.

Ne var ki, Aydın’ımız gene işgal altındadır bugünlerde. Neyin işgali altında mı?

Başta jeotermal şirketlerinin tabii ki!

Aydın'ımızın havası, toprağı ve insanlarının sağlığı bir avuç şirketin kâr hırsının işgali altındadır. Aydın’ımızın verimli toprakları el değiştirmekte, halkımız kendi topraklarının kölesi haline getirilmekte ve yoksullaştırılmaktadır.

Bu işgal karşısında direnen onurlu insanlarımız, köylülerimiz var. Selam olsun bu mücadeleyi verenlere, boyun eğmeyenlere. Bu mücadeleyi büyütmek hepimizin vazgeçilemez görevidir.

Öte yandan, tarikat yuvalarının, uyuşturucu çetelerinin, emek sömürüsüyle servet biriktirenlerin, eşitsizliklerin işgali altındadır Aydın. 

Tüm bu işgallere karşı örgütlenmek, direnmek, mücadele etmek görevdir. Görevimizin bilincindeyiz. Bu işgale ve karanlığa teslim etmeyeceğiz şehrimizi. 

TKP Aydın İl Örgütü olarak, siz efeleri örgütlenmeye, birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Biliyoruz ki, örgütlü bir halkın karşısında hiçbir işgal duramaz. 

Birlikte mücadele edersek kurtarırız işgalden şehrimizi. Güzelleştiririz kentimizi, ülkemizi. 

TKP Aydın İl Örgütü