KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI 2019 TEMMUZ İSTATİSTİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI 2019 TEMMUZ İSTATİSTİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Kamu emekçileri sendika ve konfederasyonlarının 2019 yılı üye sayılarına ilişkin istatistik 6 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 

İstatistiklerin, çalışan ve sendika üye sayısı olarak bir önceki dönem ile karşılaştırılması çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bu raporda kısa başlıklar halinde kimi bulguları paylaşıp, bunlar arasında dikkat çeken başlıkların altını çizeceğiz. Her şeyden önce açıklanan istatistikler kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesine iktidar tarafından yapılan siyasi müdahalenin boyutlarını gözler önüne sermesi açısından önem taşıyor.

İndir